ruina
Prawo

Jakie przeglądy obiektów budowlanych są obowiązkowe?

Dla utrzymania obiektów budowlanych w odpowiednim stanie, przepisy nakazują poddawanie ich okresowym kontrolom stanu technicznego, które są przeprowadzane przez odpowiednio wykwalifikowane do tego osoby. Jakie przeglądy są konieczne?
Podstawa prawna
Sprawdźmy obowiązujące przepisy prawa budowlanego. Utrzymanie obiektu budowlanego regulowane jest w Rozdziale 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

Czyj to obowiązek?
Na właścicielu lub zarządcy spoczywa obowiązek utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska – zgodnie z art. 61 pkt 1 prawa budowlanego. Są też zobowiązani, by zachować należyty stan techniczny i estetyczny budynku lub obiektu. Oznacza to między innymi konieczność przeprowadzania okresowych kontroli – należy je zlecić odpowiednim osobom z konkretnymi kwalifikacjami.

Rodzaje kontroli okresowych
Przepisy wyróżniają okresowe kontrole według kryterium częstotliwości oraz ich zakresu. Przeglądy budowlane dzielimy na:
– kontrole okresowe przeprowadzane przynajmniej raz w roku,
– kontrole okresowe przeprowadzane przynajmniej raz na pięć lat,
– kontrole okresowe obiektów wielkopowierzchniowych przeprowadzane co najmniej dwa razy w roku.

Prawo budowlane przewiduje dodatkowo kontrole stanu technicznego kotłów, kontrole bezpiecznego użytkowania obiektu, przeglądy urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji wykonywanych co najmniej raz na 5 lat, a także kontrolę instalacji grzewczej z kotłem.

pełne informacje znajdziesz pod linkiem https://budownictwo.dekra.pl/przeglady-okresowe.html

Pho: herbert2512 / pixabay ; Lena.k