Newsy

Zmiany w ustawie o wymianie informacji podatkowych z obcymi państwami

Ustawa z 9 marca br. dotyczy wymiany informacji podatkowych z innymi państwami. Znajdujące się w niej przepisy już zaczęły obowiązywać.

 Nowa ustawa określa zasady, wedle których będzie mogła następować wymiana informacji podatkowych z obcymi krajami. Informacje podatkowe uzyskają tylko te organy, które spełnią wyznaczone wymogi i potwierdzą, iż wykorzystają je w ściśle określonych celach. Przepisy dotyczą także instytucji finansowych i organów należących do administracji publicznej. W niektórych sytuacjach zostaną one zobowiązane do udzielania podatkowych informacji, jeżeli z takim żądaniem wyjdzie Minister Finansów bądź jego przedstawiciele. Żądania tego rodzaju zostaną oznaczone mianem „tajemnicy skarbowej”.
Organ, który zechce zdobyć konkretne informacje, będzie musiał złożyć swój wniosek do odpowiednich przedstawicieli obcego państwa. Sam natomiast udzieli takich informacji właściwym organom po uzyskaniu zgody szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Takie postępowanie może trwać maksymalnie 6 miesięcy liczonych od czasu, w którym wniosek zostanie złożony. Informacje mają być natomiast udzielane w ciągu 2 miesięcy od momentu ich zebrania. Jeżeli z jakichś powodów terminy te nie będą mogły być dotrzymane, organ będzie musiał podać przyczynę opóźnienia i wskazać czas, w którym przekaże informacje.
Dzięki nowym przepisom szefowie Krajowej Administracji Skarbowej będą mogli zawierać korzystne, dwustronne lub nawet wielostronne porozumienia. Ustawa zdecydowanie ułatwi wymianę informacji podatkowych.