No Image
No Image

Ogłoszenia

Licytacje
Przetargi
Praca
No Image
Zmiany w sposobie przesyłania dokumentów
 
Portal podatkowy
 
Terminy składania i sposoby przesyłania deklaracji przez płatników

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim informuje, że z dniem 1 stycznia 2015 r. płatnicy zatrudniający powyżej 5 pracowników mają obowiązek przesyłania droga elektroniczną w terminie do końca lutego 2015 r. do właściwego urzędu skarbowego deklaracji PIT-4R, PIT-8AR. PIT-8C. PIT-11, PIT-R. IFT-1/IFT-1R.PIT-40 o wysokości uzyskanych w 2014 r. dochodów (lub poniesionych strat).

W przypadku korzystania przez płatnika z usług biur rachunkowych, doradców podatkowych, itp. obowiązek przesyłania ww. deklaracji nie jest limitowany ilością zatrudnionych pracowników, czyli obowiązek przesyłania ww. deklaracji drogą elektroniczną ciąży na każdym płatniku bez względu na ilość zatrudnionych pracowników.

Zwolnieni z obowiązku składania deklaracji drogą elektroniczną są płatnicy zatrudniający poniżej 5 pracowników i jednocześnie nie korzystający z usług podmiotów gospodarczych prowadzących jego księgi podatkowe. Płatnicy ci mogą składać do właściwego urzędu skarbowego deklaracje w formie papierowej w terminie do końca stycznia 2015 r.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2014 r. pozycja 1563).

więcej informacji na www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/dla-platnikow

 
Kampania medialna: Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz!

Chociaż maksymalne nominalne oprocentowanie pożyczek1 wynosi obecnie 12 procent, to wiele firm pożyczkowych oferuje produkty, których rzeczywista roczna stopa oprocentowania może przekracza

tysiące procent. Dlatego też nierozważne podpisanie umowy o „szybką i łatwą pożyczkę” może prowadzić do utraty dorobku całego życia i rodzinnych dramatów.

Czytaj całość...
 
Administracja podatkowa i Służba Celna będą działać szybciej i skuteczniej

2 września br. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Służbie Celnej oraz ustawy o urzędach i izbach skarbowych

Projekt przewiduje rozwiązania, które znacząco usprawnią oraz poprawią funkcjonowanie służby celnej i administracji podatkowej, a w efekcie poprawią jakość oferowanych usług oraz przyniosą wymierne korzyści przedsiębiorcom i obywatelom mającym kontakt z tymi urzędami. W praktyce ma być mniej barier w kontaktach z organami celnymi i podatkowymi, a prowadzenie działalności gospodarczej powinno być łatwiejsze.

Czytaj całość...
 
Portal Podatkowy - czyli wszystko o podatkach w jednym miejscu

Ministerstwo Finansów uruchamia dziś Portal Podatkowy. To pierwszy etap wdrażanego nowego systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, wspierającego podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Pod jednym adresem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące podatków. Portal docelowo będzie składał się z dwóch elementów: części ogólnodostępnej i dostępnej po zalogowaniu.

Od dziś można korzystać z części ogólnodostępnej portalu, umożliwiającej składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, zawierającej informacje o zmianach w przepisach podatkowych i ich wykładnię, kalendarz z ważnymi terminami oraz kalkulatory. W tej części portalu umieszczone są także wszelkiego rodzaju formularze, zarówno te interaktywne do składania drogą elektroniczną, jak i tradycyjne do wydruku, a także instrukcje ich wypełniania - częścią portalu jest system e-Deklaracje (strona www.e-deklaracje.gov.pl). Tu podatnik może też poszukać danych kontaktowych jednostek administracji podatkowej i celnej. Portal oferuje także wyszukiwarki: organizacji pożytku publicznego, aktywność numerów VAT UE oraz interpretacji ogólnych i indywidualnych organów podatkowych.

Natomiast portal w części zalogowanej, który jest w tej chwili w przygotowaniu, będzie stanowił bezpośredni kanał komunikacji z organami podatkowymi, a konto podatnika umożliwi dostęp do własnych danych podatkowych. Rejestracja na portalu umożliwi nie tylko przesyłanie deklaracji z konta, ale także możliwość elektronicznego odbierania i składania pism z i do organów podatkowych, przeglądania złożonych deklaracji oraz statusu prowadzonych spraw.

Portal wchodzi w skład serwisu Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl.

 
Komunikat

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że  CRP KEP służy:

  1. gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:
    •   ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów, 
    •  z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych; 
  2. weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.

Dane gromadzone w CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2), objęte są tajemnicą skarbową, z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP.

Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów nie  ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów/rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

 
Ostatnie dni składania zeznań

UWAGA

W dniach 28 - 30 kwietnia 2014 r.
Sala Obsługi Podatnika czynna w godzinach 7.15 - 18.00.

Możliwość złożenia dokumentów na sali obsługi podatnika oraz uzyskania informacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

kasa czynna:

28.04.2014 r. w godzinach od 8.00 - 17.00
29-30.04.2014 r. w godzinach od 8.30 - 17.00

 
Ministerstwo Finansów partnerem Bezpiecznych pieniędzy

Bezpieczne pieniądze to kampania Narodowego Banku Polskiego związana z wprowadzeniem do obiegu banknotów ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. Ministerstwo Finansów jest jednym z partnerów akcji wspierającym działania NBP.

Zmodernizowane banknoty o nominałach 10, 20, 50 i 100 zł będą zastępowały zniszczone lub uszkodzone banknoty wycofywane z obiegu. Wszystkie obecnie używane banknoty bezterminowo pozostaną prawnym środkiem płatniczym.

Projekty graficzne zmodernizowanych banknotów nie uległy zmianie, ale zastosowanie nowych zabezpieczeń powoduje, że różnice pomiędzy banknotami nowej i dotychczasowej emisji będą widoczne. Najważniejsze zmiany to odkryte pole znaku wodnego, wprowadzenie farby opalizującej i ulepszone zabezpieczenie recto-verso. Jedynie banknot o nominale 200 złotych na razie nie zostanie zmieniony.

Czytaj całość...
 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 15 z 171
No Image
No Image No Image No Image
Adres:
Krosno Odrzańskie ul. Obrońców Stalingradu 3

Godziny pracy:
poniedziałki od 7.00 do 18.00
wtorki - piątki: od 7.00 do 15.00

Godziny obsługi interesantów:
poniedziałki od 7.15 do 18.00
wtorki - piątki: od 7.15 do 15.00

Telefon: 68 383 53 17
Fax: 68 383 57 28

Informacja telefoniczna dotycząca zeznań podatkowych 68 383 53 17 wew. 110, 114, 214, 592

e-mail: us803@lu.mofnet.gov.pl

Zeznanie 2013


Elektroniczna skrzynka podawcza
Ministerstwo Finansów
Izba skarbowa w Zielonej Górze
BIP US Krosno Odrzańskie
Twoje Zeznanie
1 procent
Interpretacje
Interpretacje szukaj
Szukaj VAT numerów
Urząd Wojewódzki Lubuskie

Gościmy

Odwiedza nas 1 gość
No Image
(C) 2014 Urząd Skarbowy Krosno Odrzańskie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
No Image